Tere tulemast Mulgimaale!

Parem ütessa kõrda mõõta, ku ütessa kõrda tetä!
Tahad latva ronide, akka tüvest pääle!

Uudised

Lasteaakiri Täheke ja Mulgi Kultuuri Instituut plaanive sii aaste joba kolmandet kõrda vällä anda Tähekse mulgikiilse erinumbre, mes pias valmis saama kooliaaste alguses.

Mulgikiilne Täheke om mulke tegu ja oma nägu, enämbjagu lugusit ja pilte om Mulgimaa inimeste ende tettu. Kirjakeelest pannas ümmer pallald mõni ütsik lugu.

Kuna mulgikiilse lastekirjanduse tagavara ei ole kuigi suur, siis kutsup toimetus kikki asjast uvitet inimesi üles saatma Täheksele mulgikiilsit lugusit ja luuletusi. Teemat validen tulep arveste pallald sellege, et aakiri tulep vällä sügüse akatusen. Luu ja salmi ei pia pika oleme, kige rohkemb 3500 tähemärki. Lühembit lugusit loeve latse parembe meelege ja arveste tulep sellege kah, et murden om rassemb lugede.

Oodet om nii täiskasunu auturide ku laste kaastüü. Pääasi, et oles mulgi keelen. Lastel võive muduki vanavanembe või õpeteje avite lugusit ümmer panna. Kel om luu või salmi manu pilt tettu, võip selle kah saata.

Kaastöid oodetes 15. aprillini 2019 e-posti aadressi pääle ajaleht@mulgimaa.ee või ariligu kirjage Mulgi Kultuuri Instituuti: Kulla leerimaja, Mulgi vald, Viljandimaa, 69509. 

Alates 13. veebruarist on avatud taotlusvoorud Mulgimaa pärimuskultuuri ja teiste piirkondade pärimuskultuuri toetuseks. 

Samuti avaneb taotlusvoor regionaalse kultuuritegevuse toetuseks.

Toetust võivad taotleda Eestis registreeritud juriidilised isikud; riigiasutused, kohaliku omavalitsuse üksused või äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtjad.

Mulgimaa pärimuskultuuri toetuse eelarve on 111 263 eurot. Enne taotlemist tuleb tutvuda iga vooru määruse ja määruse seletuskirjaga.

Taotlusvoorud jäävad avatuks 14. märtsini 2019.          Lisainfo: www.rahvakultuur.ee

 

Sündmused Mulgimaal

24
Tarvastu murdering
aprill
Kell 15:15
Tarvastu raamatukogu
24
Animafilm "Kapten Morten lollide laeval"
aprill
Kell 17:00
Abja kultuurimaja
24
Paul Neitsovi ja Tõnu Timmi plaadiesitluskontsert
aprill
Kell 19:00
Heimtali mõis
26
27
Kevadpidu ansambliga Ergo
aprill
Kell 20:00
Karksi - Nuia Kultuurikeskus
28
III Tõrva valla rattamatk
aprill
Kell 00:00
Tõrva