Tere tulemast Mulgimaale!

Parem ütessa kõrda mõõta, ku ütessa kõrda tetä!
Tahad latva ronide, akka tüvest pääle!

Leader

LEADER

Info Eesti LEADER tegevusgruppide kohta

Eestis tegutseb kokku 26 kohalikku tegevusgruppi, tegevusgruppide piirkond moodustab 99,99% Eesti maapiirkonnast.

Leader-lähenemist saab lühidalt iseloomustada seitsme põhielemendi kaudu:

  1. element: piirkonnapõhised kohaliku arengu strateegiad
  2. element: altpoolt tulev algatus
  3. element: avaliku ja erasektori partnerlus: kohalikud tegevusgrupid
  4. element: uuenduste tegemise soodustamine
  5. element: omavahel seotud ja mitut valdkonda hõlmavad toetusmeetmed
  6. element: võrgustikutöö
  7. element: koostöö

Nende põhimõtete rakendamine praktikas tähendab inimeste olemasolu, kes kavandavad kohalikke strateegiaid ja osalevad tegevuses.