Tere tulemast Mulgimaale!

Parem ütessa kõrda mõõta, ku ütessa kõrda tetä!
Tahad latva ronide, akka tüvest pääle!

Toetuse saajale 2014-2020

RIIGIHANKEKOHUSLUSE JÄLGIMINE

TÄHELEPANU! Taotlejad peavad ise tegevusi ellu viies jälgima Riigihangete seadust. MTÜde riigihanke kohuslus tekib vastavalt Riigihangete seaduse § 10. MTÜ puhul otsustatakse näiteks jooksva aasta tulude prognoosi alusel, kus on näidatud organisatsiooni tulude allikad. 

Maksetaotluste esitamine

Maksetaotlused koos investeeringu tegemist tõendavate dokumentidega esitatakse elektroonselt PRIA e-teenuste keskkonna kaudu. Juhised maksetaotluse esitamiseks leiate SIIT. 

 

Projektitoetuse vähendamine

2014-2020 LEADER meetme rakendamine Euroopa Komisjoni määruste mõistes - art 63 (809/2014), art 35 ja 36 (640/2014).

TEAVITAMINE JA TÄHISTAMINE

Kõik toetust saanud objektid olema märgistatud nii Eesti LEADER logoga koos Euroopa Liidu embleemiga kui ka Euroopa LEADER logoga. Täpsemalt saab vaadata: https: //www.riigiteataja.ee/akt/129122015051 

LEADER meetme logod, millega peavad LEADER toetust saanud trükised, kodulehed jne olema märgistatud leiate siit: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1291/2201/5051/MM_m26_lisa.pdf# Joonis 14. Eesti LEADER logo koos Euroopa Liidu embleemi ning Euroopa Liidu LEADER logoga.

Leader-teljest saadud toetuse abil rahastatud projekt või tegevus tuleb tähistada Eesti Leader-logoga koos Euroopa Liidu Leader-logo ja Euroopa Liidu embleemiga, mille all on tekst "Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse" vastavad logod saab alla laadida siit.

Mulgimaa Arenduskoja logo, Euroopa Liidu LEADER logo, Euroopa Liidu embleemi saab:

WORDi formaadis alla laadida siit.

PDF formaadis alla laadida siit.

PNG formaadis alla laadida siit.