Tere tulemast Mulgimaale!

Parem ütessa kõrda mõõta, ku ütessa kõrda tetä!
Tahad latva ronide, akka tüvest pääle!

Toetuse saajale 2014-2020

LEADER määruse viimane redaktsioon jõustus 09.09.2019

Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus

 

Seni kehtinud määruse redaktsioon jõustus 3.11.2017.

Kohaliku tegevusgrupi toetus ja  LEADER-projektitoetus

PRIA lähtub menetlusi teostades HMS §5 lg5 sätestatust: “ Kui haldusmenetlust reguleerivad õigusnormid muutuvad menetluse ajal, kohaldatakse menetluse alguses kehtinud õigusnorme.” Seega on üldreegel, et kui maksetaotluse alusel on tegevused tehtud enne 03.11.2017.a. , siis rakendame kuni 03.11.2017.a. kehtinud redaktsiooni.

Kui praeguse redaktsiooni säte on soodsam kuni 03.11.2017.a. kehtinud redaktsioonist, siis saab PRIA rakendada soodsamat sätet. Sellise lähenemise aluseks on HMS § 54, mille kohaselt haldusakt on õiguspärane, kui ta on antud andmise hetkel kehtiva õiguse alusel ja sellega kooskõlas, proportsionaalne, kaalutlusvigadeta ning vastab vorminõuetele.