Tere tulemast Mulgimaale!

Parem ütessa kõrda mõõta, ku ütessa kõrda tetä!
Tahad latva ronide, akka tüvest pääle!

Toetuse taotlejale 2014-2020

2018 TAOTLEMISE DOKUMENDID JA LISAMATERJALID

SIIT leitav kogu taotlemisega seotud teave 2018. aastal

TEAVITAMINE

Kõik toetust saanud objektid olema märgistatud nii Eesti LEADER logoga koos EL embleemiga kui ka Euroopa LEADER logoga. Täpsemalt saab vaadata: https: //www.riigiteataja.ee/akt/129122015051 

LEADER meetme logod, millega peavad LEADER toetust saanud trükised, kodulehed jne peavad olema märgistatud leiate siit: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1291/2201/5051/MM_m26_lisa.pdf# Joonis 14. Eesti LEADERi logo koos Euroopa Liidu embleemi ning Euroopa Liidu LEADERi logoga.

Euroopa Liidu LEADER logo saab alla laadida siit.

RIIGIHANKEKOHUSLUSE JÄLGIMINE

TÄHELEPANU! Taotlejad peavad ise tegevusi ellu viies jälgima Riigihangete seadust. MTÜde riigihanke kohuslus tekib vastavalt Riigihangete seaduse § 10. MTÜ puhul otsustatakse näiteks jooksva aasta tulude prognoosi alusel, kus on näidatud organisatsiooni tulude allikad. 

Riigihangete koolituse ettekanne, 18.05. 2017 Suislepa mõisas, Keidi Kõiv, PRIA, arengutoetuste osakonna nõunik riigihangete alal

LEADER toetuse taotlemise infopäevad 2018 aastal

LEADER toetuse taotlemise infopäevad toimuvad:

10. augustil algusega kell 15.00 Abja Päevakeskuses,  Pärnu mnt 10, Abja-Paluoja.

13. augustil algusega kell 15.00 Tõrva vallavolikogu saalis Kevade 1, Tõrva.

16. augustil algusega kell 15.00 Viljandi vallamaja II korruse saalis Kauba tn 9, Viljandi.

Infopäevadel antakse ülevaade taotlemise kohta ning tutvustatakse uues e-PRIA-s toetustaotluse esitamist.

2017 aasta taotlusvoorude vormid

TÄHELEPANU! MUUDATUSED I MEETME TOETUSE TAOTLEMISEL!

2017 aasta taotlusvoorudes kehtivad UUED MEETMELEHED

Alates 30.11.2016 a. on kinnitatud Mulgimaa Arenduskoja strateegia 2014-2023 muudatused.

Seoses strateegia muudatusega on muutnud meetmelehel olev info!

UUED MEETMELEHED!

Meetmenõustajate vastuvõtt toimub ainult Abja-Paluoja büroos

Meetmenõustajate vastuvõtud Tõrvas, Mustlas ja Viljandi jätkuvad detsembri esimesel nädalal 2016. Täpset infot jälgige meie kodulehelt.