Tere tulemast Mulgimaale!

Parem ütessa kõrda mõõta, ku ütessa kõrda tetä!
Tahad latva ronide, akka tüvest pääle!

Toetuse taotlejale 2014-2020

2017 aasta taotlusvoorude vormid

TÄHELEPANU! MUUDATUSED I MEETME TOETUSE TAOTLEMISEL!

II ja III MEETME projektitoetuse taotlemiseks täidetav Projekti kirjelduse vorm ja Lisa 1 (tulu ja kulu eelarve).

TÄHELEPANU! MUUDATUSED I MEETME TOETUSE TAOTLEMISEL!

I meetme projektitoetuse taotlemisel kuni 10 000 eurot täidetav Projekti kirjelduse vorm ja Lisa 1 (tulu ja kulu eelarve).

I meetme projektitoetuse taotlemisel üle 10 000 euro täidetav Projekti kirjelduse vorm ja Lisa 1 (tulu ja kulu eelarve).

Projekti kirjelduse vormi kohustuslik lisa kui taotletakse toetust üle 10 000 euro, saab alla laadida siit:

Äriplaani vorm ja Lisa 1 (tulude-kulude prognoos).