Tere tulemast Mulgimaale!

Parem ütessa kõrda mõõta, ku ütessa kõrda tetä!
Tahad latva ronide, akka tüvest pääle!

Toetuse taotlejale 2014-2020

2017 aasta taotlusvoorude vormid

TÄHELEPANU! MUUDATUSED I MEETME TOETUSE TAOTLEMISEL!

II ja III MEETME projektitoetuse taotlemiseks täidetav Projekti kirjelduse vorm ja Lisa 1 (tulu ja kulu eelarve).

TÄHELEPANU! MUUDATUSED I MEETME TOETUSE TAOTLEMISEL!

I meetme projektitoetuse taotlemisel kuni 10 000 eurot täidetav Projekti kirjelduse vorm ja Lisa 1 (tulu ja kulu eelarve).

I meetme projektitoetuse taotlemisel üle 10 000 euro täidetav Projekti kirjelduse vorm ja Lisa 1 (tulu ja kulu eelarve).

Projekti kirjelduse vormi kohustuslik lisa kui taotletakse toetust üle 10 000 euro, saab alla laadida siit:

Äriplaani vorm ja Lisa 1 (tulude-kulude prognoos).

PRIA kodulehel avaldatud LEADER toetuse teave ja vormid asuvad siin. 

NB! ÜHISPROJEKTI TEGEVUSKAVA UUS VORM ASUB PRIA KODULEHEL.

Vormide leidmiseks PRIA koduehel palun kerige päris lehe lõppu.

Vormid: ehitustegevuse dokumendid, ühisprojekti tegevuskava, vabatahtliku tasustamata töö päevik jne. on alla laetavad dokumendid.

LEADER projektitoetuste taotlust saab täita ainult PRIA e-keskkonnas, link e-PRIA lehele asub siin.

NB! Sisselogida tuleb vanasse e-PRIAsse!

NB! Enne projektitoetuse taotluse avalduse täitmist e-PRIAs soovitame alla laadida projektitoetuse taotluse vormi ülal viidatud PRIA kodulehelt (fail: Projektitoetuse taotluse avaldus) ja läbi vaadata või täita see enda jaoks Word failina. Wordi programmis avanevad rippmenüüd, mis e-PRIAs ei avane/ ei ole nähtavad, seisuga 10.03.2016 a.

E- PRIAs projektitoetuse taotluse avaldusele on vaja märkida Eesti Maaelu Arengukava meetmete ja tegevuste liikide sihtvaldkonnad. Mulgimaa Arenduskoja meetmelehtedel viidatud peamiste ja kaasnevate sihtvaldkondade nimetused leiate siit.