Tere tulemast Mulgimaale!

Parem ütessa kõrda mõõta, ku ütessa kõrda tetä!
Tahad latva ronide, akka tüvest pääle!

Toetuse taotlejale 2014-2020

Taotlusvoor II ja III meetmele avatakse 25. aprillil 2016

NB! EKSITAV TEADE PRIA POOLT: Peale taotluse esitamist (digitaalset allkirjastamist) peab kindlasti saabuma PRIA-st automaatvastus, et teie taotlus on esitatud kinnitamiseks. Sellist vastust teie e-posti aadressile ei saabu!

Taotluse esitamise kohta võib küsida tegevusgrupi telefoni numbritelt!

Taotleja näeb e-PRIA keskkonnas peale allkirjastamist oma taotluse kohta teadet: Dokument on kinnitatud. Meili teavitus saadetud. 

E-PRIA keskkonnas näeb taotleja projektitoetuse taotlust esitamata dokumentide all, staatus KINNITAMISEL. Ekraani pildil on teade:  Dokument on esitamata. Selline teade jääb kuni taotlus on hinnatud ja PRIAsse esitatud tegevusgrupi poolt, st ca 2 kuu jooksul. PRIAsse esitamise kohta taotleja saab kinnituse e-kirja teel PRIAst. 

25. aprill – 13. mai 2016 a. on avatud taotlusvoor II meetmele, „Külakeskkonna ja kogukonna arendamine“

25. aprill – 13. mai 2016 a. on avatud taotlusvoor III meetmele, „Paikkonna omapära ja konkurentsivõime tugevdamine“

Taotluste vastuvõtt lõpeb 13. mail. Taotluste vastuvõtmise ajal ainult tehniline konsultatsioon!

Kõik taotlused tuleb sisestada e-PRIAs, https://epria.pria.ee/epria/ NB! Selleks tuleb ennast registreerida varakult e-PRIA kliendiks. Kõik taotlusele lisatavad dokumendid palun salvestage ühte digikonteinerisse ja allkirjastage ning lisage seejärel e-PRIAs taotluse juurde.

ePRIAs lisada paremal ülal oleva Seaded nupu alt e-posti aadress. Taotluste esitamine e-PRIAs. 

Täpne esitlus e-PRIA kohta.

NB! Projektitoetuse taotlust esitades, "Esita" nuppu vajutades, ilmub info, et projektitoetuse taotlus on "Kinnitamisel", mis tähendab, et taotlus on e-PRIAsse üles laetud. Peale seda ei tohi enam vajutada taotluse juures olevat "Muuda" nuppu, muidu kaob allkiri ja taotlus tuleks uuesti esitada! Erilist tähelepanu pöörata sellele, et taotluse esitamine on võimalik ainult 25.04.2016 -13.05.2016! Hiljem esitatud taotlusi ei menetleta!PALUN ÄRGE JÄTKE SISESTAMIST JA ESITAMIST VIIMASELE MINUTILE! 

VAJALIKUD NÄPUNÄITED TAOTLUSE SISESTAMISEL e-PRIAsse!

e-PRIA korralised hooldused toimuvad neljapäeviti algusega kell 17:00, so. 28.04., 5.05. ja 12.05 , siis ei ole võimalik taotlust sisestada vähemalt järgmise päeva hommiku kella 8:00-ni.