Tere tulemast Mulgimaale!

Parem ütessa kõrda mõõta, ku ütessa kõrda tetä!
Tahad latva ronide, akka tüvest pääle!

Mulgi Kultuuri Instituut

Mulgi Kultuuri Instituut kuulutep vällä Mulgimaa Uhkuse 2019 kandidaate võistluse

Aunimetuse iismärk om tunnuste inimesi või asutisi, ken oma pika-aalise tegevusege om Mulgimaa perändioidje ja piave tähtses mulgis olemist ning om pallu anden Mulgimaa ääs.

Mulgimaa Uhkusege tunnustatets kavvaaigset tüüd mulgi murdekeele ja mulgi meele edesikestmise ääs, ääd uut ürgüst oma keele ja meele edesianmisel või mõnda muud väärt tegu mulke kaasabistemise man ja Mulgimaa elu edesiviimisel.

Auhinna välläandmisel võetes arves:

  • kudas mulke enesetäädvust ja enese austust vällä näidäts;
  • kudas mulke enesetäädvus ja austus välläpuul kodu silma jääs;
  • kudas mulke enesetäädvust ja austust edesi kandas ja noortel edesi andas;
  • kudas mulgi tegemisi püstü oidas ja edesi viias.

Mulgimaa Uhkuse kandidaate võive soovite ja sedä nõuelde nii eräisigu ku ka asutise võ seltsi.

Ettepanekit saata kiräligult kandidaadi tegevuse seletuse ja esiteje asukotusse andmidege 1. talvekuu päeväs 2019 Mulgi Kultuuri Instituudile aadressil Mulgi vald, Kulla küla, Leerimaja 69509 või e-posti aadressil mki@mulgimaa.ee

Mulgimaa Uhkuse 2019 aunimetus kuulutets vällä XII Mulgi konverentsi pääl 21.11.2019 Mustla rahvamajan.

Mulgimaa Uhkuse raha annap Rahvakultuuri Keskuse Mulgimaa perimuskultuuri abimeede.