Tere tulemast Mulgimaale!

Parem ütessa kõrda mõõta, ku ütessa kõrda tetä!
Tahad latva ronide, akka tüvest pääle!

Mulgi Kultuuri Instituut

Mulgi kutsuve XII Mulgi konverensile "Mes tõi meid siia, ei vii meid enämb edesi" 21. nonembrel Mustla rahvamajan kell 11.30

Mulgi vanem Siim Kabrits ja Mulgi kultuuri instituut kutsuve kikki 21. novembrel Mustla pääle 12. Mulgi konverensile, mille teema om siikõrd „Mes tõi meid siia, ei vii meid enämb edesi”. Nagu pääliskiri ütlep, aruteme siikõrd just selle üle, kudas siin Mulgimaal nõnda targalt toimete, et sest tõusus kasu nii Mulgimaa ärielule ku kultuurile. Kuulda saap näituses Cleveroni juhateje Arno Küti ja Mulgimaa Väiketootjade liidu iistvedäjide mõttit. Kui ärimihe vaateve rohkemb ettepoole, sis vastukaalus kõneleme kah Mulgimaa aaluust. Kuulmeister ja Mulgimaa aluunäituse kokkusäädai Maile Kreevs kõnelep sellest, kudas mulgi omal aal rikkas saive, muusikamiis ja projekti „Sünnipaik“ akatei Peeter Volkonski kõnelep mede suurmeeste sünnikotustest ja suguvõsauurja Tiina Tafenau mulke suguvõsadest. Pääle nende saave sõna kah Mulgi vanemb Siim Kabrits ja riigialduse minister Jaak Aab. Mustla rahvamajan saap konverensi aal osta ja nätä kah Mulgimaa Väiketootjate Liidu kaupa ja Mulgi käsitüüd. Lõpetuses kuulutedes vällä selleaastene Mulgimaa uhkuse aunime saaja ja andas kätte viil üits Mulgi märk. Konverenssi toeteve Mulgi vald, Villändi vald, Tõrva vald, Maaeluministeerium ja Mulgimaa perimuskultuuri meede.