Tere tulemast Mulgimaale!

Parem ütessa kõrda mõõta, ku ütessa kõrda tetä!
Tahad latva ronide, akka tüvest pääle!

Märgi omanikud

OÜ POLLI MÕIS

Ettevõte on tegutsenud 20 aastat. Alates 2016. aastast on ettevõtte arendussuunaks mesindus, et luua seeläbi lisandväärtust Polli mõisale. Rajatud on mesilad Lõuna-Viljandimaal (Polli külas) ja Lääne-Harjumaal. Alates 2015. aasta kevadest on ettevõte aktiivselt tegelenud Polli mõisa-kompleksi taastamisega ning teinud mahukaid investeeringuid. Restaureeritud on Polli mõisa koertemaja, tegeletud Polli mõisapargi planeerimise ja hoolda-misega ning plaanis on jääkeldri integreerimine meemajaga. Ettevõtte tege-vused: mee ja erinevate meesegude tootmine; mesilasperede ja mesilasemade kasvatamine müügiks; rändmesindus; renditarude majutus ja täishooldus; mesilasperede hooldusteenuse pakkumine; mesitarude, tarukorpuste ja nende detailide ja tarvikute tootmine; mesila ja mesindushoonete külastamisvõimaluse pakkumine (turismitootena).