Mulgi süük ja juuk

Karask

Taigen
1½ tuupi piimä või lihäliint
25 rammi pärmi
1 tl suhkurt
1 tl suula
3 - 4 laasi kesväjahu ja 3 - 4 laasi püügelt

Kergelt lämmile piimäle pane manu suhkruge õõrut pärm, suul, püügel ja kesväjahu. Segä peris tikke tainas. Panna 30 minutis tõusme.  Litsu taigen  kütsetuspaprege kaet pannil laiali  ja kata lihatükke ja sibulege. Kütsete 25-30 minutit kunni om kergelt ruunis tõmmanu. Süvvä lämmilt üten piimäge.

Kattes.
500 rammi suitsupõske või sinki, (selle puudumisel sobis ka suitsutet vurst)
3  suurt sibult
Suitsetet seapõsk  ja sibul  lõigate väikses tükkes  ja   panna  panni pääle rullit taignal, vajute tüki taigna sissi.  

A. Laaande