Mulgi süük ja juuk

Kütsetet leväpätsikse

Üits  leib
1 tuup piimä
kolm suurepet sibult
5 muna 
suula
5 spl võid
lisamises nisupüügelt, kütsetemises õli
Leib riivi või leote piima sihen, lisa suul, rasv, lahtilopit munase ja peenes lõigatu sibule. Paksus tegemises lisa  nisupüügelt. Veerete paraje pätsikse, kasta jahu sissi ja kütsete õlin. Süvvä lämmilt apukoorege  või külmalt.