Mulgi süük ja juuk

Leväkõrvane puder

Kolm laasi vett või lihäliint
1 ½ laasi nisupüügelt
300 rammi sinki või vägevat lihä. 
2 suurt sibult
Suula
Vesi või lihäliim lasta kiimä, panna manu suul (ku om pallald vesi  )nink külmas viis segät nisupüügel. Segä putru tule pääl kunni lähep paksus. Panna manu eelnevelt pannil tükkes lõigat vägevat lihä ja sibul. Süvvä leväge  ja juvva manu aput piimä.

A. Laande