Mulgi süük ja juuk

Mulgi korp

Taigen
Puul tuupi piimä                                          1muna
50 r pärmi                                                   1 tl suula
800-900 rammi nisupüügelt                        200 gr võid
2 spl sukkurt

Mannapudrutäüdüs
800 rammi mannaputru(valmistet  0,8 toobi piimäge , ¾ laasi mannage, 100 rammi võige, 3 muna, 1 laas suhkurt või mett, suula)
Täüdüs pannas kuklite pääle.

Piim lasta lämmes, panna manu  vedeles segät pärm, pehmes sõkut või ja suul.  Sõglu sissi nisupüügel kunni  saadas paks sõkmist ja rulmist kannatev taigen. Panna sii tõusme kunni 40 minutit. Tii  kukli, pane panni pääl ja vajute kukli sissi  augu, mille sissi panna  mannapudru. Määri munage päält ja kütsete ahjun 225 raadigeman kunni kukli om kütse ja päält iluse kuldise.

A. Laande