Mulgi süük ja juuk

Mundren kütsetet kardule küümelteg

20 kardult
Küüment
Piinsuul
Vali 20 ütesuurust keskmist kardult, mõse arjage puhtas, lopute ja kuivate. Asete pannil ja lõika  pääld maha väikse tükike ja ärälõigat osal ripute suula segät küümleteg.
Süvvas või ja kastmeteg.

A. Laande