Mulgi süük ja juuk

Purganditamp

1 1/2 tuupi puhastet purganitükka
Suul
5 spl võid
Päältriisut piimä
Autet purgandi tampi  purus ning tule pääl panna manu suul, või ja päältkuurit piim.  Loppi vattu.

A. Laande