LEADER Eestis

Maaelu arengukava 2014-2020 Leader-meetme projektitoetus

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning täpsem kord on sätestatud maaeluministri 23.10.15 määrusega nr 11 "Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus".

Projektitoetuse taotleja esitab taotluse esmalt kohalikule tegevusgrupile. Tegevusgrupi taotlusvoorudest ja taotluste vastuvõtuaegadest teavitab iga tegevusgrupp oma piirkonna taotlejaid.

LEADER kohalike tegevusgruppide kontaktid on leitavad Maamajanduse Infokeskuse kodulehel aadressil http://www.maainfo.ee/index.php?page=3738& 

2014-2020 programmperioodiks kavandatud eelarve LEADER projektitoetustele on 88,3 miljonit, sh 1,3 miljonit eurot koostööprojektideks.