Koostööprojekt "Mulgi märgi tunnustussüsteemi ja tegevusgruppide koostöö arendamine"

Koostööprojekt: Mulgi Märgi tunnustussüsteemi ja tegevusgruppide koostöö arendamine

Koostööpartner: tegevusgrupp Pärnu Lahe Partnerluskogu

Projekti üldeesmärk: Kohalikud tooted ja teenused (Mulgi märk kui tunnustussüsteem) on kasutuses ja tuntud ka väljaspool piirkonda. Koostöö identiteeti kandvate objektide rajamisel ja sündmuste korraldamisel. 

19.02.2018 Koostööprojekt „ Mulgi märgi tunnustussüsteemi ja tegevusgruppide koostöö arendamine“ Mulgi Märgi tunnustussüsteemi arendamise arutelu