2016

e-PRIA tehniline hooldus alates 15.09. 2016 kell 17.00

15. septembril, neljapäeval, alates 17:00 kuni järgmise tööpäeva alguseni toimub PRIA infosüsteemi korraline hooldus. Sel ajavahemikul on oodata teenusekatkestusi ja tõrkeid.

Palun arvestage, et sellel ajal ei saa sisestada projektitoetuse taotlust!