2016

2016 a. väljakuulutatud taotlusvoorude ajad ei kehti

17. detsember 2015 Kell 09:26

MTÜ Mulgimaa Arenduskoda tunnistab kehtetuks 2016 aastaks välja kuulutatud taotlusvoorude ajad.

PRIA annab LEADER-meetme projektitaotluse vooru algusest teada läbi Ametlike Teadaannete ja PRIA kodulehel.

Alates ajast, mil PRIA on avaldanud Ametlikes Teadaannetes teate LEADER-projektitoetuste vastuvõtmiste kohta teavitab MTÜ Mulgimaa Arenduskoda 8 nädalat enne taotlusvooru algust aja maakonnalehtedes ja kodulehel.