2016

PRIA toetus- Kiviaia taastamise toetus 2016

15. veebruar 2016 Kell 10:01

Kiviaia taastamise toetus on Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 meetme 4 “Investeeringud materiaalsesse varasse” tegevuse liik.

2014–2020 programmperioodiks kavandatud eelarve meetmele " Kiviaia taastamise toetus " on 2,5 miljonit eurot, millest 1,5  miljonit eurot on kavandatud 2016. aasta taotlusvooruks.

Kiviaia taastamise toetus antakse Eesti maaelu arengukava 2014-2020 alusel ja väljamaksed tehakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning riigieelarvest.

Täpsem informatsioon