2016

Avaneb Mulgimaa Arenduskoja I meetme taotlusvoor „Ettevõtluse arendamine“

27. juuni 2016 Kell 16:38

29. august – 16. september 2016 a. on avatud taotlusvoor I meetmele „Ettevõtluse arendamine“. Taotleda saavad  tegutsevad ettevõtjad. Toetuse miinimumsumma on 2 000 eurot ja maksimumsumma 50 000 eurot. Toetust antakse kuni 60 %  abikõlblike kulude maksumusest.

Üks taotleja saab esitada ühe projektitoetuse taotluse, välja arvatud ühisprojektid.  Info taotlemisega seonduva kohta on  MTÜ Mulgimaa Arenduskoja kodulehel http://www.mulgimaa.ee/mak/toetuse-taotlejale/toetuse-taotlejale-2014-2020/.

Taotluste esitamine  elektrooniliselt PRIA e-teenuste keskkonna kaudu.

Taotlusvooru aja, 29. august – 16. september 2016 a. , toimub ainult tehniline konsultatsioon.

Taotluste hindamise tähtaeg on 16. detsember 2016.