2019

Lõpetatud LEADER projektide seire Mulgimaa Arenduskoja tegevuspiirkonnas

12. märts 2019 kell 12:40

Mulgimaa Arenduskoda hakkab teostama elluviidud LEADER projektide kohapealset seiret.

Projektide seiret tehakse 13. märtsil Mulgi vallas, 15. märtsil Tõrvas vallas ja Tarvastu piirkonnas ning 18. märtsil Viljandi vallas.