2019

Koolituspäev, Teenuse ja toote arendus, 1. oktoobril 2019. a. Riidajas

18. september 2019 kell 12:14

KOOLITUS: TEENUSE JA TOOTE ARENDAMINE

Mulgimaa Arenduskoda korraldab 1. oktoobril 2019. a. Riidaja kultuurimajas koolituspäeva. Teemad: 

Kliendirühmad, nende ootuste-soovide ja vajaduste analüüsimine; kliendist lähtuv teenuse arendamine. Suundumused turismitoote arenduses ning innovaatilised tooted. Kuidas on väheste vahenditega loodud huvitavaid ja innovaatilisi külastajamagneteid Baltikumis ja Soomes? Turismitoote lisandväärtus. Korduvkülastuste olulisus, piirkonna potentsiaal. Innovaatiliste turismiteenuste arendamine. Ideede genereerimine, tulemuste analüüs, ideede selekteerimine, eristumine ja kordumise vältimine.

Koolitaja Mairo Rääsk on pikaajalise kogemusega teenuste arendaja, töötanud Maanteemuuseumis ja TÜ muuseumis. Koolitajana läbi viinud erinevaid teenuse arendamisega seotud seminare nii ettevõtjatele kui õpetajatele.