2020

Mulgi märgi värske omanik on Kalda Mesila OÜ

24. november 2020 kell 16:04

MTÜ Mulgimaa Arenduskoja juhatus andis välja järjekordse Mulgi märgi kohalikule ettevõtjale. Seekord pälvis selle Kalda Mesila OÜ
Ettevõtte põhitegevusalaks on mesindus; väljunditeks erinev mesindusinventar ja mesilassaadused, peaasjalikult mesi. Ettevõte tegutseb ajaloolisel Mulgimaal ning panustab võimaluste piires kohaliku piirkonna arengusse ja loodushoidu.

Mulgi märk on Mulgimaa Arenduskoja poolt ellu kutsutud selleks, et tähistada Mulgimaal pakutavaid tooteid, teenuseid ja elamusi, aidata märgi abil valida ja ära tunda kvaliteetset mulgi kaupa ning annab ettevõtjatele võimalusele üheskoos piirkonnale ja siin valminud toodetele ja pakutavatele teenustele tähelepanu tõmmata. Koondumine ühise kaubamärgi alla aitab piirkonna tegusatel ettevõtjatel suuremat turgu kõnetada. Esimesed Mulgi märgid anti välja 2019.a. alguses. Kokku on välja antud 19 Mulgi märki.