2021

Mulgimaa Arenduskoja juhatuse koosolek 7. jaanuaril

06. jaanuar 2021 kell 10:59

Mulgimaa Arenduskoja juhatuse koosolek toimub 7. jaanuaril 2021.a. kell 10.00 zoom keskkonnas.

PÄEVAKORD:

  1. Rakenduskava muutmise kinnitamine.
  2. Tegevusgrupi ühisprojektide kinnitamine ja esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks.
  3. LEADER koostööprojektis „Arukate külade arenguprogramm“ osalemise kinnitamine ja esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks.
  4. Tegevusgrupi ühisprojektide ja LEADER koostööprojekti „Arukate külade arenguprogramm“ omafinantseeringu arutelu ja vastavasisulise otsuse vastuvõtmine:
    – Mulgimaa Arenduskoja vahendid ja võimalik laenu võtmise vajadus
    – kohalike omavalitsuste vahendid.
  5. Üldkoosoleku kokkukutsumise ning üldkoosoleku päevakorra kinnitamine.
  6. Muu info ja jooksvad küsimused.