2022

Mulgimaa Arenduskoja juhatuse koosolek 2. veebruaril

27. jaanuar 2022 kell 16:06

Mulgimaa Arenduskoja juhatuse koosolek toimub 2. veebruaril 2022 kell 15.00 Männiku Metsatalus.

PÄEVAKORD:

 1. Mulgimaa Arenduskoja juhatuse aseesimehe valimine
 2. IV meetme (COVID-19 taastemeede) projektitaotluste hindamistulemuste kinnitamine
 3. IV meetme (COVID-19 taastemeede) eelarvejäägi kasutusele võtmine
 4. I ja III meetme hindamiskomisjoni koosseisu kinnitamine
 5. Uue strateegia 2023-2027 koostamise plaani arutelu
 6. Juhatuse liikmete töötasu ning tervise- ja spordikulude edendamise toetuse tõstmine
 7. MTÜ Mäe-Koda Mulgi märgi taotlus
 8. Üldkoosoleku aja määramine ja päevakorra kinnitamine
 9. Mulgimaa Arenduskoja liikmete suurema kaasamise arutelu
 10. Juhatuse õppereis
 11. Muu info ja jooksvad küsimused.