Toetuse taotlejale 2014-2020

2020 TAOTLEMISE DOKUMENDID JA LISAMATERJALID

Täpsem taotlemisega seotud teave 2020. aastal on leitav SIIT.

TEAVITAMINE

Kõik toetust saanud objektid olema märgistatud nii Eesti LEADER logoga koos EL embleemiga kui ka Euroopa LEADER logoga. Täpsemalt saab vaadata: https: //www.riigiteataja.ee/akt/129122015051 

LEADER meetme logod, millega peavad LEADER toetust saanud trükised, kodulehed jne peavad olema märgistatud leiate siit: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1291/2201/5051/MM_m26_lisa.pdf# Joonis 14. Eesti LEADERi logo koos Euroopa Liidu embleemi ning Euroopa Liidu LEADERi logoga.

Euroopa Liidu LEADER logo saab alla laadida siit.