COVID-19 taastemeede

COVID-19 taastemeetme taotlemise dokumendid ja lisamaterjalid

26. oktoobri infopäeva esitlus

 

Taotlemise vorm

COVID-19 taastemeetmest projektitoetuse taotlemiseks täidetakse Projekti kirjelduse vorm.

 

Meetmeleht

IV meede COVID-19 taastemeede

 

PRIA vormid ja juhendid

Kui ehitatakse hoonet või hoone osa ning tegevus nõuab ehitusluba või ehitisteatist, siis esitatakse hinnapakkumus PRIA Excel vormil Ehitustegevuse hinnapakkumus

Projektitaotlused esitatakse uues e-PRIA keskkonnas. Abistav materjal uues e-PRIAs toimetamiseks on leitav PRIA kodulehelt (alajaotis "Abiks taotlejale"):
Projektitaotluse esitamise juhend

Muudatustaotluse esitamine
LEADER projektitoetuse tegevused uues e-prias

 

Hindamine

Hindamiskriteeriumid

COVID-19 taastemeetme hindamise kord (kinnitatud 20.09.2021)

Hindamiskomisjoni koosseis (kinnitatud 30.09.2021)