2014

Riigieelarveline toetus prioriteetsete projektide ettevalmistamiseks

Prioriteetsete projektiideede edasiarendamine Mulgimaa jaoks olulistes valdkondades.

1. Mulgimaa turismistrateegia 2020 koostamine.  

2. Ettevalmistused taotluse esitamiseks Mulgimaa külastuskeskuse rajamiseks ja väljaehitamiseks  

3. Mulgimaa traditsiooniliste ehitusviiside taastamine ja säilitamine ja tutvustamine ning vastava projekti ettevalmistamine

 

Mulgimaa tursmistrateegia 2020 - nagu pealkirjast ohtub, siis see strateegiadokument saab aluseks järgmiseks kuueks aastaks ja selles toodud eesmärgid ja tegevused tuleb ka ellu viia. 


Mulgi Külastuskeskuse loomiseks ettevalmistav projekt on oluline märk kogu Mulgimaa jaoks ja selle jätkusuutlik haldamine, arendamine ja tegevus on suunatud mitmele põlvkonnale. 

Traditsiooniliste ehitusviiside valdkond - projekt on üks oluline etapp, et välja arendada piemaajalisem jätkusuutlik tegevus Mulgi Kultuuri Instituudil koos  Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonnaga ja Loodi Arenduse MTÜ ja  Rahvusliku Ehituse Seltsiga.

Projekti viis ellu Mulgi Kultuuri Instituut, rahastus Siseministeeriumist.