Kuulsad mulgid

Adam ja Peeter Peterson

Adam Peterson sündis 19.03.1838 Holste vallas, 11. 12.1918 Holstre vallas, talurahvaliikumise tegelane ja luuletaja.

Adam Petersonist kui juhtiva rahvuslase kujunemisest.

Oli palvekirjaaktsiooni juhte ning Lõuna-Eesti talupoegade suurpalvekirja (1864) koostajaid ja tsaarile esitajaid. Vangistati mitu korda, vabastati senati otsuste alusel (viimati 1868). Elas vaenamisest pääsemaks 1871–1900 Kesk-Venemaal. Protestis eesti ja vene ajakirjanduses ning luuletustes („Adam Peterson'i laulud”, 4 vihku, 1895–1900) baltisaksa mõisnike vägivallavõimu ja  Balti erikorra vastu.

Peeter Samuel Peterson sündis 28.05.1843 Holstre vallas, surnud 29.10.1877 Tambovi kubermangus, Venemaal.

Oli talurahvaliikumise tegelane, Adam Petersoni vend. Õppis Tartu ülikooli õigusteaduskonnas. Osales Lõuna-Eesti talupoegade palvekirjaaktsiooni juhtimises, oli 1864–65 vangis; vabastati senati otsuse pohjal. Jätkas 1865–66 Holstre vallakirjutajana baltisaksa mõisnike vastast kihutustööd. Oli 1867–70 Venemaal Vjatka kubermangus asumisel, 1870–77 Tambovi kubermangus mõisavalitseja.