Kuulsad mulgid

Ants Piip

Ants Piip sündis 28.02.1884 Karu-Kukke talus Anikatsis Tuhalaane vallas Mulgimaal, suri 01.10.1942 Narõbi laagris Permi oblastis. Matmiskoht teadmata.

Ta oli riigivanem, peaminister, välisminister viie valitsuse koosseisus. sõjaminister ja diplomaat. Tänaseni on ta tunnustatud kui Tartu Ülikooli professor ja paljude õigusteaduslike õpikute autor.

Ants Piiu vanemad olid Ann Piip ja Jaan Piigert, maetud Tuhalaane kalmistule.

Noor Piip õppis Tuhalaane õigeusu kihelkonnakoolis ja lõpetas 1903. aastal Kuldīga Õpetajate Seminari.

Ants Piip oli oluline tegelane mitmes valdkonnas: poliitikas, diplomaatias ja õigusteaduses. Eesti Vabariigi esimene riigivanem.

Ants Piip oli väljapaistev õigusteadlane, kes esindas Eesti Vabariiki nii Tartu rahu kui ka baaside lepingu sõlmimisel Moskvas.

1920. aastal oli Ants Piip Eesti peaministriks, 1920-1921 riigivanem, hiljem korduvalt välisministriks. Lisaks sellele oli ta sõjaeelse Eesti Vabariigi olulisim õigusteadlane, kes oli 1919-1940 rahvusvahelise õiguse professoriks. Ajavaod (ERR arhiiv)

1919 välisministri abi, 1919-1920 Eesti delegatsiooni liige Eesti ja Nõukogude Venemaa rahuläbirääkimistel. 1920 Eesti diplomaatiline esindaja Suurbritannias. 1920-1921 riigivanemana ka sõjaminister. 1921-1922, 1925-1926, 1933 ja 1939-1940 välisminister, 1923-1925 Eesti saadik Ameerika Ühendriikides. 1917-1918 Maanõukogu, 1919-1920 Asutava Kogu, 1920-1923 I Riigikogu ja 1938-1940 Riigivolikogu liige.

Teda võib lugeda ka eestikeelse rahvusvahelise õiguse kui teadusharu loojaks. Diplomaadina oli ilmselt tema olulisimaks ülesandeks olla esimene Eesti korraline esindaja Ameerika Ühendriikides aastatel 1923-1925. 

Nagu enamikku tema põlvkonna poliitikuid, nõnda tabasid ka Ants Piipu Nõukogude Liidu poolsed repressioonid:

1941. aastal ta vangistati ning saadeti vangilaagrisse, kus ta vaid aasta hiljem suri.

Ta oli üks olulisemaid Eesti riigitegelasi - esimene noore Eesti Vabariigi välisesindaja Londonis ja tema teeneks tuleb lugeda Suurbritannia meremeeste jõudmine Tallinna alla Eestile appi nii nagu ka Vabadussõja ajal Eestile relvade muretsemine. Ants Piibu allkiri on ka Tartu rahulepingul.

Eesti riigile asendamatu poliitiku arreteerisid NSVL okupatsioonivõimud, tema perekond aga emigreerus.

Ants Piibu pojapoeg Erik Piip pöördus 21.sajandil tagasi elama Eestisse ning peab väga õigeks huvi omaaegsete riigitegelaste töö vastu ja nende tutvustamist uutele põlvkondadele.