Kuulsad mulgid

Asta Jaaksoo

Asta Jaaksoo sündis Karksi vallas 28.04.1930, suri 27.08.2017.

August Kitzbergi muuseumi asutaja ja muuseumi hoidja Asta Jaaksoo pühendas oma elu omakandi kuulsa kirjamehe mälestuse alalhoidmisele. Pedagoog ja tulihingeline giid ja pärandihoidja, mulgi keele õpetaja.

Kooliteed alustas Polli-Peraküla Algkoolis, on lõpetanud Abja Keskkooli (4. lend). Lõpetanud Haapsalu Pedagoogilise kooli.

Töötas Vana-Kariste koolis õpetajana, 1952-1959 Raja Algkooli juhatajana ja 1959-1964 Maie Algkooli juhatajana.Prärast kooli sulgemist 1964 alustas samas majas tööd lastepäevakodu, mille tööd juhtis kuni 1984. 1984/1985 töötanud õpetajana Karksi-Nuia Keskkoolis.

Asta Jaaksoo oli Karksi valla aukodanik, Kodanikupäeva aumärgi kandja, Mulgimaa Uhkus 2013.

Asta Jaaksoo panus eesti ja mulgi kultuurilukku on muljetavaldav. Lisaks juba mainitud August Kitzbergi tubamuuseumi rajamisele, Kitzbergi-teemaliste  matkaradade loomisele ja retkede juhtimisele, on ta ka mulgi keele sõnastiku ja aabitsa kaasautor, parim kirjasaatja Eesti Rahva Muuseumis, A. Kitzbergi nimelise Loodussõprade Seltsi looja jne. Õpetaja Jaaksoo on andnud mulgi keele tunde Halliste koolis, Abjas ja Penujas.

Asta on sünni poolest mulk, siin kogu elu kasvanud ja tegutsenud, nii et kohalike jaoks kannabki ta hellitavat nime "Kitzbergi pruut". Asta Jaaksoo jaoks on lisaks keelele ka mulgi rahvariided üheks identiteedi osaks. Ta on esinenud neis kõikidel väärikamatel ettevõtmistel nii vallas kui ka mujal Eestis, sealhulgas televisioonis, filmides ja vastuvõttudel. Oma lastele ja väimeestelegi on ta oma kätega rahvariided loonud. 

Kõik vallaelanikud, aga ka külalised on saanud oma silmaga kaeda Asta initsiatiivil muuseumis ja selle õuel etendatud näitemänge, mida on pakkunud nii rahva-, õpilas- ja õpetajate teatrid kui ka  „Ugala"  ja Läti teater. Asta abiga on valmis saanud ka lätikeelne A. Kitzbergi „Maimu".

Asta Jaaksoo on hoidnud üle poole sajandi südikalt elavat tuld Mulgi kultuuripaja all, kandnud mulgi sõna keelen ja meelen. 

August Kitzbergi tubamuuseum, eramuuseum, avatud 27. XII 1983. Muuseum asub Leeli külas Maie talus, endises Pöögle vallamajas – mulgimaa suurima kirjaniku August Kitzbergi ja tema venna Jaan Kitzbergi kunagises töö- ja elupaigas. Eesti kirjandusklassik on saanud Karksi mail inspiratsiooni oma teoste kirjutamiseks, töötades siin vallakirjutajana.

Muuseum sai alguse endise Maie algkooli õpetaja Leili Kiriku poolt 1952. aastal kooli koduloonurga asutamisest. 1959. aastast alates on kirjaniku kohta käivat materjali kogunud Asta Jaaksoo.

Tubamuuseumis on eksponeeritud Kitsede suguvõsa, Kitzbergi looming ja vallakirjutaja töötuba.

Koostöös Kitzbergi Sõprade Seltsiga tähistatakse kirjaniku sünnipäevi, korraldatakse kirjandus- ja loodusteemalisi matku.