Kuulsad mulgid

Eduard Vääri

Keeleteadlase Eduard Vääri (1926 Valguta Tartumaa – 2005) lapsepõlve- ja kooliaastad möödusid Tõrvas.

Vanavavemad olid pärit Holdrest - üles kirjutanud 1939. aastal vanavanematelt kuuldud kohapärimuse lood.

Eduard Vääril on ilmunud töid üldkeeleteaduse, liivi keele ja eesti keele õpetamise metoodika alal. Ta on avaldanud «Eesti keele õpiku keskkoolile», koos R. Kleisi ja J. Silvetiga «Võõrsõnade leksikoni».

Oli 1951. aastast Tartu Ülikooli (TÜ) õppejõud (1978. aastast professor; 1993. aastast emeriitprofessor), hiljem töötas Eesti Põllumajandusülikooli keeltekeskuses, Tartu Õpetajate seminaris ja Tartu Muusikakoolis, 1976–78 oli ühtlasi Helsingi Ülikooli eesti keele lektor.

Avaldanud üle 200 liivi keele ja kultuuri alase artikli, uurimusi üldkeeleteaduse, tänapäeva eesti keele ja selle õpetamise metoodika kohta ning TÜ ajaloo teemalisi artikleid. Toimetanud ajalehte Rahvuslik Koguja ja almanahhi „Mulkide almanak”. Asutas 1999 Eesti Keele Kaitse Ühingu ja oli selle juhatuse esimees.