Kuulsad mulgid

Kaupo Ilmet

Kaupo Ilmet sündis  29.03.1931 Tallinnas ja suri 21. 05.2021 Jõgevamaal. Tema juured ulatuvad Mulgimaale Helme kihelkonda, kus elasid tema vanaisa ja vanavanaisa. Ilmet on Eesti metsandusteadlane, Eesti Metsaseltsi president 1997-2008, Mulkide Seltsi vanem 1989-2017, Elistvere loomapargi rajaja ja selle esimene juht.

Andnud välja erinevaid metsandusalaseid raamatuid.

Kaupo Ilmet on pälvinud ka mitmeid tunnustusi:

  • Valgetähe teenetemärk 2001
  • Aasta vabatahtlik 2005
  • Jõgevamaa Kuldrist 2006
  • Metsanduse elutööpreemia 2009
  • Mulgimaa Uhkus 2013

ERR Kes on Kaupo Ilmet

Kaupo Ilmetist rääkides ei saa mööda minna mulgi kultuurist, sest Kaupo juured ulatuvad Mulgimaale Helme kihelkonda, kus elasid tema vanaisa ja vanavanaisa. Kaupo selgitab, et mulk ei pea olema sündinud Mulgimaal, vaid mulgiks peetakse neid, kelle esivanemad elasid seal enne Põhjasõda; iga mulgi uhkuse asi on seda kultuuri endas kanda ja edendada. „Mulgid on mööda ilma laiali, ent neid ühendab isiklik side mulgi kultuuriga ning ühine seltsitegevus.

Kaupo Ilmet on tulihingelist aastakümneid hoolitsenud mulgi keele, traditsioonide ja pärandi hoidmise eest.

Intervjuu

Sakala 30.03.2016 Mulgi uudise, toimetenu Kristi Ilves

Kaupo Ilmet om sündünu 1931. aastel Talnan. Ta ristiti Elme kirikun ja nimes sai Charles Bergmann. Temä  edimese latsepõlveaaste lätsive müüdä Elme kihelkonnan Leebiku vallan Vana-Koosi põlitsen talun, kos ellive kah temä vanavanembe. Edesi viis elutii poisi Tartumaale Pangodi valda. A Mulgimaal käiti iki üttepuhku ja kodun kõneldi mulgi kiilt. Tartumaal sel aal mulke äste es sallite, sest na ostsive kik parembe talude ärä. Sääl olli esiki ütelus «Kes mulki näep, sii mulki lüüp».

1938. aastel võtt pere nõus nime ärä eestiste ja nõnda sai poiss uvves nimes Kaupo Ilmet. Kooliaaste lätsive tal müüdä Elvan.

1950. aastel akas ta Tartu ülikoolin mõtsandust õpma, 1951 viiti eriala üle EPA-kuuli ja Kaupo Ilmet lõpet selle 1955. aastel, erialas mõtsamajanduse insener. Edimene ammat olli tal Valga mõtsapunkti juhatei, peräst sedä  Aakre mõtskonna mõtsaülemb.

1963 tuudi nuur mõtsamiis üle Jõgeva mõtsamajanduse tehnikumi ja mõtsakooli direkturis. Sedä ammatit pidäs ta 1973. aasteni. Samal aastel sai temäst Kaarepere mõtsakatsejaama asutei ja direktur. Kui selle asutuse aig 1992. aastel ümmer sai, läits  Ilmet Jõgeva mõtsaülembes.

1997–2008 pidäs ta Eesti mõtsaseltsi presidendi ammatit. Pääle selle om ta Elistvere loomapargi luuja ja pallude tõiste ettevõtmiste akatei.

Eluaig om Kaupo Ilmet ennest mulgis pidänu. Ta om kah üits Mulke Seltsi uvveste asutejist ja 1994. aastest siiamaani seltsi vanemb, enne sedä olli ta Tartu kogukonna iistvedäi. Ku 1996. aaste 7. juunil asutedi Mulgi kultuuri instituut, olli ta selle luumise man kah osaline.

Kaupo Ilmet om saanu ulka aunimesit ja -rahasit, näituses Valgetähe medaliklassi teenetemärgi 2001, aaste vabatahtligu aunime 2005, Jõgevamaa Kuldristi 2006 ja Mulgimaa Uhkuse aunime 2013.