Kuulsad mulgid

Marie Sapas

Marie Sapas sündis 28.11.1875 Vana-Kariste vallas ja suri 2.03.1950 Valgas.

Sapas asutas 1910. aastal Vana-Karistes Liplapil eesti õppekeelega kuuekuulised aiatöö- ja majapidamis-kursused,

millest kujundas 1920. aastatel Eesti esi­mese omataolise aiatöö- ja majapidamiskooli. Kool oli esimene sellise suunitlusega

õppeasutus kogu Tsaari-Venemaal.

1911. aastal tehti kooli vajadusi arvestades ka juurdeehitus. Koolil oli hea õppebaas (viljapuu-, marja-, köögivilja- ja lilleaed, mesila, park) ning asjatundlikud õpetajad, igal aastal õp­pis seal paarkümmend tütarlast. Teada on, et Vana-Kariste Liplapi koolis õppis noil aastail kokku 568 õpilast.

Õppetöö kestis igal aastal seitse kuud. Tunnid algasid aprillis ja lõppesid saagi koristamisega oktoobris.

Kool tegutses aastani 1926.

Rohkem infot Liplapi kooli kohta siit.