Kuulsad mulgid

Vürst Michael Andreas Barclay de Tolly

Pariis vallutaja - vürst Michael Andreas Barclay de Tolly (1761-1818).

Maailma sõjanduses pole teist nii tuntud Eestiga seotud meest kui kindralfeldmarssal vürst Barclay de Tolly.

Jüri Kotšinev tutvustab de Tolly elu ja tegevust.

Tulevane kindralfeldmarssal sündis 26. detsembril 1761. aastal Pamūšise mõisas Kuramaal. Barclay de Tolly isapoolne suguvõsa pärines Šotimaalt. XVII sajandil asusid nad Riiga. Michael Andrease isa Weinhold Gotthard teenis Vene keisririigi sõjaväes välja porutšiku (leitnandi) auastme. Abielust Margaretha Elisabeth von Smitteniga sündis tulevane kindralfeldmarssal Michael Andreas Barclay de Tolly. Esialgse hariduse sai ta kodustes oludes Peterburis oma sugulase brigaadikindral von Wermeleni juures elades (Kotšinev 2014)

Kabel püstitati 1823. aastal väejuht Michael Barclay de Tollyle (suri 1818 võõrsil) matmiseks. Skulptuuride ja ehisdetailide rohkuse ning fassaadide liigendatuse tõttu on seda kabelit kutsutud ka mausoleumiks, selle projekti autor on Apollon Štšedrin ning see on üks klassitsitliku arhitektuuri tippe Eestis. Praegu on kabel osa muuseumist.

Barclay de Tolly hauaehitis on maa-aluse hauakambriga, mille tellispõrandale on asetatud vürsti ja tema abikaasa sarkofaagid koos metallist pärgadega. Hauakambri kohal asub altariruumina kujundatud kabel, mille keskel viib trepp hauakambrisse.

Kesksel sissepääsul on kahe sambaga portikus, mida kaunistavad hilisklassitsistlikud dekoorielemendid: tamme- ja õlipuuokstest ning palmilehtedest bareljeefid. Portikuse frontooni viiluvälja ehib kõrgreljeefne metallvapp, mille tekstilindil on väejuhi diviis. Säilinud on ka algsed klassitsistlikud tammelehtedest rosettidega metalluksed.

 

Mausoleumi põhjaküljel paikneb sepispiirdega eraldatud väejuhi poja ja minia haud. Ansamblisse kuulub ka maanteelt mausoleumini viiva nulualleega park ning valvurimaja. (Kaur Alttoa, 1982; Juhan Maste, 1999)