Tere tulemast Mulgimaale!

Parem ütessa kõrda mõõta, ku ütessa kõrda tetä!
Tahad latva ronide, akka tüvest pääle!

Mulgi pidu

Mulgi Kultuuri Instituudi eestvedamisel korraldatakse Mulgi pidusid aastast 2010

VI Mulgi pidu toimup Karksi kihelkonnan Karksi mõisapargin 30 lehekuu päeväl 2020.
Päe ürgäp II Mulgi söögi vestivalige, kun pannas kokku parempe mulgi söögi ja käsitüü. Toimup suur
laat, mille püüne pääl om tihe kava, kun astuve rahva ette külälise Setumaalt, Võrumaalt, Kihnust.
Tühün om õpikambre. Valla om lasteala jpm. VI Mulgi pidu konsert ürgäp pääle lõunet kell kaits
rongikäiguge, kun om oodet vähempelt 1500 lauljet, tansijet ja pillimängijet. Pidu kavan om nii
etteaste ruppelt ku ka rahvage ütenlaulmine ja tansmine.


Oodame, et VI Mulgi pidule kirja pannu rupi õpis selges ka rahvage ütenkuun lauldave laulu ja tansu.
Noodi, tansude kirjelduse, muusika ja muu vajalik materjal (pannas järege manu) om löütav Karksi-
Nuia kultuurikeskuse kodulehe pääl lingige https://kultuurikeskus.karksi.ee/89-sundmused-vi-mulgi-pidu-repertuaar.html

Täempeses om Mulgi pidu toeten Rahvakultuurikeskus, Eesti Kultuurkapitali Viljandimaa
Ekspertgrupp, Eesti Kultuurkapitali Rahvakultuuri Sihtkapital, Viljandimaa Omavalitsuste Liit, TaaVID Meedia, Nuia TV, Mulgi vald, Karksi-Nuia Kultuurikeskus, Mulgi Kultuuri Instituut

Pidule pane rupp kirja lingil –  https://forms.gle/Jfy4t9L1UvAU6KZh7
Kirjapandmine om valla kunni 01.03.2020

Mulgi pidu kõrraldusmiiskund:
Pääkõrraldeje: Mulgi Kultuuri Instituut. Grenbergi Ave tel. 5885 7355 mki@mulgimaa.ee
Mulgi pidu pääjuht: Kannistu Kai tel. 5198 1363 kai.kannistu@kaksi.ee
Turundus ja reklaam: Kannistu Kaire tel. 5858 3385 kaire.kannistu@karksi.ee
Koorijuhateje: Roometsa Ülle tel. 5205165 ulle.roomets@ut.ee
Tansujuht: Arraste Anneli tel. 5362 9692 anneliarraste@gmail.com
Muusikajuht: Põldsepa Margus tel. 5019 528 margus. poldsepp@gmail.com
Mulgi kiil: Laande Alli tel. 5239 232 alli.laande@gmail.com
Majandusmiis: Suurpuu Urmas tel 5135 306 urmas.suurpuu@karksi.ee

Mulgi söögi vestival ja laat:
Mulgi Väiketootjate Liit. Palu Indrek tel. 5672 0401 indrek.mulgikropsud@gmail.com

Eelnevad Mulgi peod:

2018 toimus Halliste kihelkonnas V Mulgi pidu Abja-Paluojal

2016 toimus Paistu kihelkonnas IV Mulgi pidu Paistus

2014 toimus Tarvastu kihelkonnas III Mulgi pidu Suislepas

2012 toimus Helme kihelkonnas  II Mulgi pidu Tõrva linnas

2010 toimus esimene Mulgi pidu Karksi kihelkonnas Karksi lossi mägedes