Uudised

Ilmus mulgikiilne kõnelemisraamat Kärt ja Märt Mulgimaa reisu pääl

02. veebruar 2016 kell 09:35

5. küindlekuu päeväl kell 15.00 om Helme raamatukogun tutvess saamise tunn.

Raamatu om kokku kirjuten Laande Alli, pildi om manu tennü nuur kunsnik Lillu ja kikke sedä om juhtinu Helme valla volikogu esimiis Visori Ave.

Valmis om saanu mulgikiilne kõnelemisraamat «Kärt ja Märt Mulgimaa reisu pääl». Autur Alli Laande ütel, et sii om midägi taolist, nagu võõrkeelde õpmise jaos om vestlussõnastik. 

Raamatun om kaits päätegelast, üliõpilase Kärt ja Märt, kes reisive müüdä Mulgimaad ja kõneleve omavahel eri asjust. 16 päätüki sihen võetes läbi kik tähtsambe egäpäevätse teemade ja kõneldes raasike Mulgimaa aaluust kah. 

Rassembe sõna om kah egä päätüki man lehe veere pääl ümmer pant, et lugeje iki kigest aru saas.

Auturi arvaten passip uus kõnelemisraamat murdekeele õpmises kige rohkemb täiskasunu inimestel, a õpeteje abige saave latse kah sellest jagu. Raamatusaban om ää ulgake arjutusi ja neli mulgikiilset lastenäitemängu.

Pildi om raamatuse joonisten kunsnik Lillu. 

Raamatu manu käip kah laat, kun Alli Laande ja Ants Taul om kik raamatu katekõne pääle lugenu, et uvilise saas mulgi keele elü oma kõrvage kullete ja esi järgi ütelde. 

Uus raamat tuvvas edimest kõrda rahva ette sii riide, 5. veebruaril Helme raamatukogun ja kik uvilise om vaateme-kulleme oode

Rahage om rojekti toeten Helme vald ja Kultuuriministeeriumi Mulgimaa Kultuuriprogramm.