Uudised

Avalik konkurss V Mulgi peo ideekavandi leidmiseks ja kunstiliseks teostamiseks

05. detsember 2016 kell 09:56

Mulgi Kultuuri Instituut kuulutab välja avaliku konkursi 26.05.2018. aastal toimuva V Mulgi peo ideekavandi leidmiseks ja kunstiliseks teostamiseks.

Ideekavand peab lähtuma Mulgi peo olulistest põhiväärtustest, milleks on Mulgimaa traditsioonid, kombed ja pärimus ning põlvkondade sidusus. Mulgi pidu on kogu pere pidu. Kavand peab toetama Mulgimaa, ja ennekõike Halliste kihelkonna, kohalugu ning väärtustama Mulgimaal elamist ja tegutsemist.
 
V Mulgi peo ideekavand tuleb esitada kirjalikult vabas vormis (kuni kaks A4 lehte) ja selles peab sisalduma:
•    V Mulgi peo kunstiline kontseptsioon (idee ja põhisõnum), peo kunstiline terviklikkus;
•    kujunduse lähtealused; 
•    Mulgimaa kooride, tantsurühmade ja rahvamuusikute kaasamise viis ja maht (Mulgi peol on esinejad mudilastest seenioriteni);
•    Peo repertuaari põhimõtted ja esialgne repertuaar.

Ideekavandeid hindab MKI komisjon, kaasates valdkonna spetsialiste.

Parimaks tunnistatud idee autoriga peetakse läbirääkimised V Mulgi peo kunstiliseks teostamiseks. Ideekavandi autor peab olema valmis oma idee kooskõlastamiseks ja tasakaalustamiseks lähtudes tegelikest võimalustest. Idee peab olema Mulgimaa tingimustes Halliste kihelkonnas Abja-Paluojal reaalselt teostatav. Parima ideekavandi esitajaga võidakse sõlmida leping idee teostamiseks.

Preemiafondi suurus on 600 eurot. MKI-l on õigus jätta parima ideekavandi preemia välja andmata ja jagada preemiafond ergutuspreemiateks. MKIl on õigus konkursile esitatud töid kasutada ka osaliselt. Osalejad loovutavad oma tööde konkursile esitamisega autori konkreetse üritusega seotud loomingulised õigused MKIle.

Konkurss on anonüümne. Konkursil osaleja nimi ja kontaktandmed lisada eraldi suletud ümbrikus.
Konkursil parimaks mittetunnistatud tööde autorite nimesid ei avalikustata. Ideekavandid palun esitada hiljemalt 15. märtsiks 2017 aadressil: Mulgi Kultuuri Instituut Kevade 1 Tõrva, märgusõna V Mulgi pidu.

www.mulgimaa.ee, mki@mulgimaa.ee, 518 5371.