Uudised

Vikerraadiun alusteve uvveste mulgikeelse uudise 

03. jaanuar 2017 kell 11:46

3. jaanuarikuu pääväl 2017 alusteve ERR Vikerraadiu kanali pääl uvveste mulgikiilse uudise igä teisibe kell 17.05.

2005. aaste 20. septembrel ollive Vikerraadiun edimest kõrda mulgikiilse uudise.

Akatusen olli saateke kümme minutit pikk ja eetrin üle nädäli vaheldumisi võrukiilside uudistege. Prilla om saade viieminutiline ja kullete saap sedä egä nädäl – teisibe kell 17.05.

Kui mitu mulgikiilset saadet enamb ku 11 aaste joosul om kokku tettu, ei tää enämb kennigi, a kik nii om linti lugenu Ilvese Kristi. Saaten om sõna saanu Ants Taul, Alli Laande, Kalle Gaston, Ene Saar ja väige pallu tõisi Mulgimaa inimesi. Mõne kõrra om Mulgi uudisten kõnelnu kah president Toomas Hendrik Ilves.

Enambiste kõneldes saaten pallald mulgi kiilt, a kuulda om ollu kah muid murdit. Väige arva om kah kirjakiilset juttu eetrise lastu. Prilla saap vanembit saatit Vikerraadiu kodulehe päält järgi kah kullete.

Kullle perrä siit: Mulgikiilse uudise Vikerraadiun