Uudised

Peagi avaneb maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse taotlusvoor

09. veebruar 2021 kell 12:38

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus 2021 (PRIA)

Toetuse abil luuakse maapiirkonnas, eelkõige keskustest eemale jäävates piirkondades, eeldused uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit. Toetust saavad taotleda mikroettevõtjatest põllumajadustootjad, mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegelevad mikroettevõtjad ja avaliku sektori põllumajandusettevõtjad.

Toetustaotluste esitamine toimub ainult elektroonselt e-PRIA kaudu. Toetustaotlusi saab esitada 17.-31. märtsini 2021.

Täpsem info on kättesaadav PRIA kodulehel: Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus 2021 | PRIA ja Maaeluministeeriumi poolne kontaktisik mitmekesistamise meetme osas on Allar Korjas: Allar.Korjas@agri.ee

 

17. märtsil algusega kell 10.00 toimub läbi Zoom’i keskkonna mitmekesistamise investeeringutoetuse infopäev.
Osalema on oodatud maapiirkonnas tegutsevad kuni 9 töötajaga ettevõtted, kes plaanivad investeeringuid ettevõtte arendamiseks väljaspool põllumajandusvaldkonda ja kes on valmis selle tulemusena maale uusi töökohti juurde looma. 

Loe lähemalt mitmekesistamise toetuse kohta ja registreeru infopäevale siin:
https://parnumaa.ee/sundmus/pria-maaelu-mitmekesistamise-investeeringutoetuse-infopaev/

Foto: Maksim Tund