Uudised

Mulgimaa Turismistrateegia seminar toimub 28. mail

19. mai 2021 kell 10:02

Hea Mulgimaa turismihuviline, oled oodatud Mulgimaa Turismistrateegia seminarile reedel, 28.mail kell 9.45-14.00. Seminar toimub kontaktselt ja hajutatult Karksi-Nuia Kultuurikeskuse avaras saalis.

9.45-10.00 kogunemine ja kohvilaud

10.00 Sissejuhatus ja seminar

* MTÜ Partnerluse ekspert Ivika Nõgel viib läbi strateegiaseminari, tutvustab siiani tehtut ning juhib aruteluvoorusid.

* Loovettevõtluse teadur Andres Rõigas räägib Mulgimaa viimaste aastate sotsiaalmajanduslikust olukorrast ning trendidest.

* Turismiettevõtja kogukondade arendaja Margus Timmo tutvustab Setomaa ja Võrumaa kogemusi turismi juhtimisel ja rahastamisel.

13.30 Lõunasöök

Registreerumine: https://forms.gle/bghpb77R1yzFMymbA

Osalejatelt ootame aktiivset osavõttu aruteluringides, mis annavad oma panuse Mulgimaa Turismistrateegia 2021-2030 tegevuskava koostamisse. Võtame fookusesse tuleviku tegemised ning nende eest vastutajad – siin on oma osa nii avaliku sektori organisatsioonidel, turismiettevõtjatel kui ka kohalikel omavalitsustel. Räägime turismi rahastamisest, ülesannete jaotamisest ja konkreetsetest tegevustest, mis aitavad kaasa Mulgimaa turismi fookuse tõstmisele ja seega ka Mulgimaa turismiettevõtjate tegevusele.
Hea on, kui kõik osapooled saavad oma seisukohta väljendada ja kõigi arvamus saab välja öeldud ning sellega arvestatud.
Lisainfo: Kati-Katri Koppel, koppel.kati@gmail.com, 5662 6624.

Mulgimaa turismistrateegia koostamist rahastab Eesti maaelu arengukava LEADER meede projekti "Mulgimaa võrgustikud" raames ja Mulgi Kultuuri Instituut.