Uudised

11.-17. oktoobrini toimub Mulgi nädal 

05. oktoober 2021 kell 15:00

Traditsiooniliselt on oktoobrikuus tulemas Mulgi nädal koos mitmesuguste ettevõtmistega. Mulgi Kultuuri Instituut kutsub taas kõiki tähistama üheskoos Mulgi nädalat ja Mulgimaa lipu päeva 12. oktoobril, et väärtustada ja tõsta esile Mulgimaad.

Kuna tänavu kannab Abja-Paluoja koos kogu Mulgimaaga soome-ugri kultuuripealinna tiitlit, kutsume üles Mulgimaa temaatika kõrval pöörama seekord rohkem tähelepanu ka soome-ugri rahvastele, keeltele, toitudele, sümboolikale jne.

„2021. aasta on Mulgimaa jaoks erakordselt tähendusrikas. Esmakordselt kannab meie ajalooline pealinn Abja-Paluoja soome-ugri kultuuripealinna tiitlit, mis tähendab, et teadmine Mulgimaast, inimestest ja kultuurist jõuab meie 25 miljoni hõimlaseni,“ ütles Mulgi Kultuuri Instituudi juhataja ja soome-ugri kultuuripealinn 2021 eestvedaja Ave Grenberg. „Eesootava hõimukuu ja mulgi nädala tähistamine tõotab tulla seda suurejoonelisem ja sisukam, sest pöörame lisaks meie enda loole tähelepanu just soome-ugri rahvastele ja nende väärtuslikule kultuuripärandile, kaasates kultuuriprogrammi võimalikult palju noori,“ lisas Grenberg.

Nii toimuvadki koostöös rahvusvahelise soome-ugri FUFF filmifestivali korraldaja, produtsendi ja režissöör Edina Csüllögi ja stsenarist Anti Naulaineniga 14.-16. oktoobrini koolinoortele mõeldud filmitöötoad, mis kulmineeruvad filmiprogrammi lõpetamisega üheskoos Mulgi nädala lõpetamisega Tõrva kinos KOIT 16. oktoobril. „Filmikunst on võimalus suhelda noortega neile omases filmikeeles ja õppida maailma nimekate filmimaailma esindajate käe all. Läbi filmi saavad nad tundma soome-ugri rahvaste elu ja ajalooga,“ lisas Grenberg. Eelregistreerimine on vajalik ja osalejate arv piiratud, info tel 5885 7355 või e-post mki@mulgimaa.ee.

Samuti algab Mulgimaa koolinoorte mälumängu "Nupute vällä" II hooaeg. Mälumängu I voor toimub 14. oktoobril kell 13.00 Halliste Põhikoolis. Osalema oodatakse 4-liikmelisi võistkondi (5.-9. kl) kõikidest Mulgimaa koolidest. Mälumängu eesmärgiks on äratada koolinoortes huvi Mulgimaa kultuuriloo vastu, ärgitada neid lugema Mulgimaa-teemalist kirjandust ning siduda neid mulgi keele ja kultuuripärandiga. Mälumäng toimub etteantud Mulgimaa-teemalise kirjanduse põhjal. Mälumängu rahastatakse Mulgimaa pärimuskultuuri toetamise meetme raames. Täpsem info: Maile Kreevs, tel 529 0773, e-post maile.kreevs@gmail.com.

Eesti Pärimusmuusika Keskuse juures tegutsev vabahariduskool August Pulsti Õpistu korraldab ka sel aastal Mulgimaa koolides piirkondliku pärimuse koolikontserte, mis toimuvad septembri lõpust kuni novembri lõpuni. Koolikontserdil esinevad muusikud Anu ja Tõnis Taul. Koolikontserdid on mõeldud alg- ja põhikooli õpilastele, kestavad 45 minutit ning on kõikidele koolidele tasuta. 

12. oktoobril on Mulgimaa lipu päev ja sel puhul heisatakse Mustlas Mulgi Majakal ja kogu Mulgimaal nii kodudes kui asutustes Mulgimaa lipud. Mulgi Majaka juures toimub kogenemine kell 10. Toimub väike rongkäik, kavas on tervitused, lipuheiskamine ja kontsert. Kell 12 algab Mustla kohvikus Mulgi sõnaraamatu 1. köite veebiversiooni tutvustus ja sõnaraamatute seminar. Seminaril osalemiseks on vajalik eelnevalt registreeruda. Lisainfo siin.

Mulgi nädalal saavad kokku ka  kõik kolm mulgi keele ringi: Abja ring koguneb 12. oktoobril kell 18 Abja Raamatukogus, Tarvastu ring 13. oktoobril kell 15 Tarvastu raamatukogus ja Tõrva ring 15. oktoobril kell 16 Tõrva raamatukogus. Taas on toimumas mulgi keele ja kultuuri koolituspäevad õpetajatele ja teistele huvilistele. Kokku saadakse kord kuus septembrist maini kolmapäeviti kell 14.00-17.30. Koolituse läbinud saavad kevadel sellekohase tunnistuse. Järgmine kokkusaamine 20. oktoobril kell 14 Kulla leerimajas. Lisainfo kristi@mulgimaa.ee või tel 5344 8176.

14. oktoobril kell 18 toimub soome-ugri kultuuripealinna Abja-Paluoja kultuurimajas Ungari Kultuuri Keskusega koostöös ungari kultuuri õhtu, mille osalejatel avaneb kultuuriprogrammi nautimisele lisaks võimalus maitsta tõelist ungari guljašši. Ürituse viib läbi Ungari režissöör Edina Csüllög.

Reedel, 15. oktoobril kell 11 toimub Abja-Paluoja COOP kaupluses koostöös Mulgi Väiketootjate Liidu ja kaupluse juhtkonnaga Mulgi märki kandva väljapanekuriiuli esitlus. Seoses soome-ugri kultuuripealinna tiitliga on mitmetel Mulgimaa ettevõtetel valminud aasta suurejoonelisemaks tähistamiseks eristuvad tooted. „Selleks, et Mulgimaal toodetud kaubad, käsitöö, toit ja jook eristuks poodides, avatakse kolmes Mulgimaa kaupluses mulgi märki kandvad väljapanekuriiulid. Lisaks Abja-Paluojale, leiab sellised väljapanekud edaspidi Viljandi Maksimarketist ja Karksi-Nuia COOP kauplusest,“ tutvustas Ave Grenberg. „Kõik on oodatud väljapaneku avamisele 15. oktoobril Abja-Paluojale, kus pakume külalistele kehakinnituseks mulgi suupisteid, näiteks mulgi korpi,“ tegi Grenberg üleskutse.

Traditsioonilise oktoobri ehk hõimukuu raames toimub Abja-Paluoja kultuurimajas 15. oktoobril kell 18 hõimuõhtu loeng-kontsert „Ugri rokist mugri räpini“.   Kell 18 tutvustab soome-ugri hõimurahva ersade esindaja Natalia Abrosimova ersade ornamentikat ja käsitööd, sest soome-ugri kultuuripealinna aastal on fookus suunatud just käsitööle ja erinevate hõimurahvaste mustritele.

MTÜ Lilli Looduskeskus pakub nädala raames mulgi programme "Lina siimnest särgini ja tõise talutüü". Programm kestab iga päe kuni 4,t tundi. Lapsed teevad läbi kõik  linatöö etapid ja saava endale lõpuks pliiatsi, mille ümber keerutavad ise tehtud linase niidi. Tehakse ka muid lihtsamaid talutöid, nagu heina niitmine, riisumine ja loomadele toidu hakkimine. Lapsed mängivad Mulgimaa lauamängu ja proovivad kompadega kõndimist. Ly Laanemets räägib Mulgi nime saamisest, mulkide rikkakssaamisest, kihelkondadest, rahvarõivaist ja lipust. Koos tehakse lihtsamaid Mulgi korpe, kõneldakse mulgi toitudest, õpitakse mulgi keelt. Juhendaja  räägib lastega kogu programmi vältel mulgi keeles.

Hummulis toimub Mulgi nädala põhisündmus 17. oktoobril, kui MTÜ Christine Gildi ruumides on mulgi käsitöö ja talutoodete müük ning parima hoidise valimine. Raamatukogus on avatud mulgi kirjavara näitus.

Mulgi kultuuri ja keele hoidmiseks soovitame haridus- ja kultuuriasutsutel planeerida nädala vältel temaatilis tegevusi, näiteks korraldada mulgi toidu päevi, õpetada kodulugu, tutvustada mulgi keelt, kutsuda külla mulgimeelseid tegusaid inimesi jms. Mulgi Kultuuri Instituut on avatud koostööle ja valmis võimalusel kaasa aitama Mulgi nädala läbiviimisel.