Uudised

Avatud on Mulgimaa pärimuskultuuri toetusmeede

03. november 2021 kell 10:43

Novembri algusest on avatud Eesti Rahvakultuuri Keskuse Mulgimaa pärimuskultuuri toetusmeede. Taotlusvoor jääb avatuks 1. detsembrini 2021. Oodatud on tingimustele vastavad eesmärgistatud ja Mulgimaa pärimusega seotud taotlused. Toetust antakse 2022. aastal läbi viidavate tegevuste jaoks.

Mulgimaa pärimuskultuuri toetamise eesmärgiks on väärtustada ja taaselustada Mulgimaale omast elulaadi, tavasid ja kombeid, oskusi ning keelelist eripära, mis on erinevatele inimrühmadele nende igapäevaelu ja identiteedi osana omased ja olulised.

Toetuse abil soovitakse kaasa aidata vaimse kultuuripärandi väärtustamisele ja säilimisele ning püsimisele elavas kasutuses. Oluline on noorte sidumine esivanemate keele ja kultuuripärandiga ning kohalikus kultuuris osalejate ringi laiendamine, aga ka sellele kaasa aitavate tegevuste toetamine väljaspool Mulgimaad.

Mulgimaa toetusmeetme 2021. aasta eelarve oli 111 263 eurot. Tänavuse taotlusvooru lõplik  eelarve selgub pärast riigieelarve kinnitamist.

Lisaks on praegu avatud ka taotlusvoorud folkloorifestivalide, Kihnu, Peipsi, Saarte, Setomaa, Vana-Võromaa ja Virumaa pärimuskultuuri toetamiseks.

Lisainfo siit. või Merike Soomets, tel 605 2027,  merike.soomets@rahvakultuur.ee