Uudised

Mulgimaa Uhkuseks valiti pärandihoidja Ly Laanemets

29. november 2021 kell 13:01

Mulgimaa pealinnas ja soome-ugri 2021. aasta kultuuripealinnas kuulutati 27. novembril välja järjekordne Mulgimaa Uhkuse auhinna saaja. Selle austava tiitliga pärjati Mulgi pärandi ja traditsioonide hoidja, väärtustaja ja tutvustaja Ly Laanemets.

Ly Laanemets on sündinud ja kasvanud Mulgimaal Helme kihelkonnas. 1986. aastal lõpetas Ly EPA metsamajanduse insenerina. Peale kooli lõppu suunati ta Polli metskonna abimetsaülemaks Läti piiri äärde Lilli külla, kus elab tänaseni.

1997. aastal Polli metskonna kontor suleti ja 2000. aastal tekkis võimalus hooned ära osta ja peagi hakkas Ly seal kohalike lastega keskkonnaringi tegema. Lisaks kirjutas projekte, korraldas keskkonnahariduslikke tegevusi, õppereise, koostas õppeprogramme ka kaugemalt tulijatele.  2006. aastal asutas MTÜ Lilli Looduskeskus.  

Esimesed programmid, mida MTÜ-ga koolidele pakuti, olid metsamajandusliku sisuga. Loodusmaja ühte tuppa valmis piirkonna metsandusliku ajaloo uurimustöö koos väljapanekuga, korraldati endiste metsameeste kokkusaamisi ning lastele erinevaid üritusi, ringe ja laagreid

2007. aastal alustati suure meeskonnaga jõulumaa laadset talveprogrammi „Talvised toimetused Metsamuhklimaal“ ja hangiti esimesed loomad. Tänu loomadele muutus elukeskkond loodusmaja ümber üha rohkem taluõue sarnaseks. Ürituste ajal oli meeskond suur, aga igapäevaselt toimetas loodusmajas vaid Ly oma perega.

2011. aastast on MTÜ juhtimise juures ka Eesti Maaülikooli loodusturismi eriala lõpetanud peretütar Liina. Sellest ajast saadik on Lilli Looduskeskus perele ka täiskohaga töökoht.

Töö loodusmajas ja selle ümber toimub nii nagu see viimased 50 aastat väiketaludes on olnud. Vanad töö- ja hoburiistad ei ole mitte ainult näitamiseks, vaid neid kasutatakse igapäevaselt. Traditsioonilise maaelu tutvustamisele on üles ehitatud ka mitmed õppekava toetavad keskkonnahariduslikud programmid algklassidele. Viimased viis aastat on looduskeskus Rahvakultuuri Keskuse Mulgimaa pärimuskultuuri programmi toel pakkunud suviti piirkonna lastele Mulgimaa pärandkultuuri ja keelt tutvustavaid lastelaagreid „Muhklite suvekool“ ning mulgikeelset programmi „Päiv talun“. Mulgi valla lapsed on kolmel suvel osalenud koduloo- ja loodusringis. Suviste laagrite ja huviringipäevade põhiliseks tegevused ongi igapäevane loomade talitamine, aiamaa hooldamine, ravimtaimede korjamine, ühine talusaadustest ja taimedest toidu valmistamine ning palju muid maaeluga seotud tegevusi ja mänge. Kõikide suviste laagrite ülesehitus on sarnane olukorraga maal vanaema juures.

Mulgimaa koolide III kooliastmele on programm „Lina seemnest särgini ja teised talutööd“.

“Meie eesmärgiks on kasvatada endale ise toitu, elus hoida vanu töövõtteid ja tegemisi ning tutvustada mulgi kultuuri, keelt ning Mulgimaad tervikuna,” kirjeldas Ly Laanemets ise.

Lasteaedadele ja koolidele pakutakse looduskeskuses kokku kümmet erinevat keskkonnahariduslikku programmi. Samuti pakutakse soovijatele loodus- ja pärandkultuuri laagreid, täiskasvanutele loodusretki ja muid sarnaseid tegevusi. Talviti toimuvad loodusõhtud ja õppereisid. Aastas tellitakse looduskeskuselt üle 70 programmi.  

Koostöös Mulgi kultuuri instituudiga on loodusmajas toimunud mulgi toitude, ravimtaimede ja ka keeleõppe koolitusi täiskasvanutele.