Uudised

Seekordsel rahvaloendusel saab oma murdekeeleoskuse kirja panna

05. jaanuar 2022 kell 11:24

Iga inimene saab osaleda  28. detsembrist 22. jaanuarini suurel Eesti rahva e-loendusel. Üheks rahvaloenduse osaks on kaardistada, kuivõrd aktiivses kasutuses on eesti keele kohalikud keelekujud ning kui palju on eri piirkondades nende kõnelejaid. Rahvaloenduse küsimustiku täitmiseks tuleb siseneda veebilehele www.rahvaloendus.ee. Küsimustiku täitmiseks ei pea ootama eraldi kutset, vastamine võtab vaid mõne minuti.

Statistikaameti kodulehel tuleb esmalt emakeeleks valida eesti keel. Seejärel küsitakse "Kas oskate mõnda kohalikku keelekuju, murret või murrakut?" Kui vastate sellele küsimusele jaatavlt, saab Mulgi murde või mõne muu Eesti murde ära märkida.

Võimalus oma murdekeeleoskus rahvaloendusel kirja panna on teist korda ajaloos. 2011. aasta rahvaloendusel küsiti  seda samuti ja siis selgus, et mulgi keele oskajaid on ligi 10 000. Nüüd on väga oluline teada saada, kas ja kuidas see arv muutunud on. Mis vahe on keelel ja murdel, miks on vaja inimeste murdekeeleoskust teada ja kui palju oli erinevate murrete oskajaid 2011. aastal, saad lugeda siit.

Sel korral kasutatakse rahvaloendusel kombineeritud meetodit. See tähendab, et valdavalt kogub statistikaamet vajaliku info riiklikest andmekogudest ehk registritest. Eesti elanikelt küsitakse lisainfot vaid registrites puuduvate andmete kohta ja selleks toimub 28. detsembrist kuni 22. jaanuarini suur veebiküsitlus.
E-ankeedi saavad iseseivalt täita kõik vähemalt 15-aastased elanikud. Neid, kes veebis vastanud ei ole ja kes kuuluvad loenduse juhuvalimisse, küsitleb loendaja telefoni teel või külastades ajavahemikus 01.02.–28.02.2022.