Uudised

PRIA pikendas LEADER-projektitoetuse taotluste otsuste tegemise tähtaega

28. juuni 2022 kell 09:58

LEADER-projektitoetuse toetustaotluste otsuste tegemise tähtaegu on PRIA pikendanud kuni 90 tööpäevani.

 

Meetme määruse § 41 lg 5 ütleb, et LEADER-projektitoetuse taotluste otsused tehakse 60 tööpäeva jooksul pärast seda, kui tegevusrühm on PRIA-le esitanud paremusjärjestuse, kuid vajadusel võib PRIA otsuste tegemise tähtaega pikendada 90 tööpäevani. Mulgimaa Arenduskoda esitas I meetme "Ettevõtluse arendamine" ja III meetme "Konkurentsivõimeline ja omanäoline piirkond" paremusjärjestuse ja rahastamisettepaneku PRIA-le 6. juunil.

LEADER tegevusrühmad on seoses üleminekuperioodi rahaliste vahendite kasutusele võtmisega välja kuulutanud mitmeid uusi taotlusvoorusid ja vastu on võetud rekordarv projektitaotlusi. Selleks, et kõik taotlused saaksid korrektselt menetletud, on PRIA ametlikult pikendanud otsuste tegemise tähtaega 60 tööpäevalt 90 tööpäevani.