Uudised

Mulgimaa esimese klassi lapsed said kingiks mulgikeelse „Jussikse seidse sõpra“
 

01. september 2022 kell 11:40

Mulgi Kultuuri Instituut kinkis igale Mulgimaal kooliteed alustanud esimese klassi lapsele Mulgi juurtega kirjaniku Silvi Väljali „Jussikese seitse sõpra“, mis sai värske mulgikeelse tõlke, et anda kohalikele lastele võimalus keelt paremini tundma õppida. „Jussikese seitse sõpra“ on legendaarne lasteraamat, mis on läbi aegade antud paljude õpetajate poolt esimese klassi lastele kodulugemiseks. 

„Ajalooline Mulgimaa jaotub täna kahe maakonna ja kolme valla vahel ning ühtse mulgi kultuuri ja identiteedi hoidmisel on koolidel kandev roll,“ rääkis Mulgi Kultuuri Instituudi juhataja Ave Grenberg ja lisas, et nii mõneski Mulgi, Viljandi ja Tõrva valla koolis on tänavu sügisel võimalik lastel mulgi keele ja kultuuriga tutvust teha, olgu see siis kooliprogrammi osana, vaba aine või huviringina.

Kokku said 1. septembril raamatu enam kui 200 kooliteed alustanud paikkonna last ning lisaks kõik Mulgimaa kooliraamatukogud. “Käimasoleval raamatukogude aastal on oluline, et paikkondlik keel ja kultuur oleks kättesaadav ja nähtav,“ märkis Ave Grenberg. Lasteaialastele viiakse läbi keelepesa tunde, mille osas on huvi iga aastaga järjest kasvanud.

Nagu igal sügisel, algavad ka tänavu Mulgi Kultuuri Instituudi eestvõttel mulgi keele ja kultuuri koolitused ja keeleringid ka täiskasvanutele. Murderingid toimuvad Abjas, Mustlas ja Tõrvas kaks korda kuus, koolituspäevad õpetajatele ja ametnikele kord kuus. Mulgi keele õpetajad on Kristi Ilves ja Alli Laande.
Tarvastu mulgi keele ring saab kokku kaks korda kuus kolmapäeviti kell 15 Mustlas Tarvastu raamatukogus. Tõrva mulgi keele ringi kokkusaamised toimuvad samuti kaks korda kuus reedeti kell 16 Tõrva raamatukogus. Abja mulgi keele ring saab kokku üle nädala neljapäeviti kell 18 Abja raamatukogus.
„Murderingidesse on oodatud igas eas inimesed, kel on huvi kohaliku keele ja kultuuri vastu,“ lausus Ave Grenberg. „Mulgi keele ja kultuuri koolitus on mõeldud kooli- ja lasteaiaõpetajatele, ametnikele, kultuuri- ja raamatukogutöötajatele, ettevõtjatele  ja kõigile teistele huvilistele, kes tunnevad, et kohaliku keele ja kultuuri tundmine võib neile oma töös kasuks tulla.“
Õppimine ja õppematerjalid on osalejatele tasuta. Osalemise eelduseks ei ole mulgi keele oskus, vaid huvi kohaliku pärimuskultuuri vastu. Keeleteemade kõrval käsitletakse mulgi kultuuri laiemalt, räägitakse toidust, rõivastest, kommetest, ajaloost jpm. Samuti saavad ringides ja koolitusel osalejad ülevaate praegu Mulgimaal toimuvast, mulgikeelsest uudiskirjandusest, olulisematest pärimuskultuuri sündmustest, murdeluulevõistlustest, temaatilistest kampaaniatest, koos vaadatakse ära uued mulgikeelsed filmid, videoklipid, kuulatakse ära uued laulud.
Murderinge ja koolitust korraldab Mulgi Kultuuri Instituut, rahastab Eesti Rahvakultuuri Keskuse Mulgimaa pärimuskultuuri toetusmeede.