Uudised

Mulgimaa pühapaikade raamatusari sai täiendust

13. märts 2023 kell 09:39

Valmis sai järjekordne väljaanne, mis tutvustab Mulgimaa põliseid pühapaiku. Veebiraamat „Looduslikud pühapaigad Tarvastu kihelkonnas" on mõeldud koolidele ja kõigile huvilistele, kes soovivad kodukandi põliseid väepaiku tundma õppida ja neid lastele tutvustada. Varem on lugejani jõudnud ülevaated Helme ja Karksi kihelkonna pühapaikadest.
Sarja eesmärk on toetada laste tasakaalustatud arengut ning pakkuda võimalusi rahvakultuuri ja koduloo lõimimiseks tava-, õue- ja kogemusõppesse.

Ajaloolisel Mulgimaal asuv Tarvastu kihelkond on pindalalt üks väiksemaid Eestis. Samas on seal teada poolsada ajaloolist pühapaika. Sarnaselt teiste Mulgi kihelkondadega on Tarvastus talletatud rohkesti pärimusi talude pühapaikadest. Tarvastu omapäraks on aga paljude pühapaikade nimetamine ahikotusteks. Eriline on seegi, et kohalikud
elanikud on pidanud Tarvastu kihelkonna nime üheks tekkepõhjuseks kihelkonna keskuses asuvat Taara hiit ehk Taara taret. Nimelt ehitatud sealne kirik Taara hiie ehk Taara tare vastu, mis muutunud hiljem Tarvastuks. Foto Taara hiie nõlval asuvast mulgi pere kujudest ehib ka värske raamatu esikaant.
Raamat annab ülevaate eri tüüpi pühapaikadest, nendega seotud pärimustest ja headest tavadest. Hiiekülastaja leiab sealt ka soovitusi, kuidas pühapaika minekuks valmistuda, kuidas mõtestada pärimusi, millele pühapaigas tähelepanu pöörata ja mida seal koos lastega ette võtta.
Lähemalt leiab tutvustamist tosin püha hiit, ahikotust, allikat, kivi ja puud. Paigalood sisaldavad väekoha kirjeldust, asukohta, juurdepääsu, pärimusi ja lugemisviiteid. Iga paiga kohta on lisatud kaardid, fotod ja taustalugu, mis aitab mõista selle tähendust ja praegust seisundit.
Lisatud on Tarvastu kihelkonna teadaolevate pühapaikade nimekiri, valik neid puudutavaid pärimusi ning näiteid hiieainelistest regilauludest.
Huviline leiab raamatust ka ülevaate loodusmaastikega seotud igameheõigusest ning loodus- ja kultuurimälestiste ja avalike veekogude külastamist puudutavad seadusesätted.
Raamatu koostas Ahto Kaasik ja selle andis välja Hiite Maja sihtasutus koostöös MTÜga Põline Pere. Ettevõtmist toetas Rahvakultuuri Keskus ja Lilli Looduskeskus.
Raamatu pdf faili saab tasuta alla laadida siin: https://www.hiis.ee/images/files/Tarvastu%20pyhapaigad%202023.pdf
Varem ilmunud Mulgimaa raamatud leiab siit: https://www.hiis.ee/projektid 

Mulgimaa pühapaikade kaardistamine jätkub ja kõiki selleteemalisi täiendusi ja tähelepanekuid ootab Hiite Maja SA juhataja Ahto Kaasik tel 56686892, e-post ahto@hiis.ee