2018

Mulgimaa Arenduskoja juhatuse koosolek 1. märtsil 2018. a.

JUHATUSE KOOSOLEK 1. märtsil  2018 a. Mustlas, Viljandi vald.

Koosoleku päevakord: 

 1. Ülevaade INTERREG Green Railway projekti ellu viimisest, Sille Talvet-Unt
 2. MTÜ Mulgimaa Arenduskoja hindamiskomisjoni uute liikmete nimetamine.
 3. MTÜ Mulgimaa Arenduskoja hindamiskomisjoni liikmete töötasu määramine.  
 4. MTÜ Mulgimaa Arenduskoja delegatsioon LINC 2018 Soomes, 12.-16.06. 2018. Delegatsiooni kinnitamine, päevaraha suuruse määramine.
 5. LINC 2019 Eestis 10.-12.09. 2019, koostööprojekti esitamine koos tegevusgruppidega: Pärnu Lahe Partnerluskogu, Roheline Jõemaa, Kodukant Läänemaa.
 6. Tervise edenduseks tehtavad kulutused. Ettepanek: hüvitada tervise edenduseks tehtavaid kulutusi 60 € ulatuses Mulgimaa Arenduskoja juhatuse liikme, töötaja kohta ühes kvartalis.
 7. Laenude võtmine MTÜ Mulgimaa Arenduskoja tegevuskulude ning projektide teostamise kulude katmiseks. Laenu käendamise vajadus, võimalikud laenu käendajad.
 8. Perioodi 2016 – 2017 eelarve kasutus, 2018 aasta eelarve ja eelarve prognoos aastani 2023.
 9. MTÜ Mulgimaa Arenduskoja palgajuhendi muutmise arutelu.
 10. MTÜ Mulgimaa Arenduskoja töötajate palgatõusu arutelu.
 11. Informatsioon:
  1. Mulgi Märgi tunnustussüsteemi arendamine.
  2. Mulgimaa Arenduskoja strateegia 2014-2023 muutmine.
  3. Taotlejate nõustamine Tõrva ja Viljandi vallas.
  4. MTÜ Mulgimaa Arenduskoja ametiauto kahju hüvitamine sõidukikindlustuse lepingu alusel.